Architektura

architektura

photography

Londyn

2019

Architektura to wedle najczęściej przytaczanej definicji Bruno Zeviego sztuka kształtowania przestrzeni. Pojęcie szeroko rozumianej fotografii architektonicznej nie daje się ograniczyć do reprezentacji skończonych dzieł zbudowanych służących do upowszechnienia ich wizerunku w celach naukowych, edukacyjnych, artystycznych czy marketingowych (…),

(...) należy zauważyć, że fotografia od dawna kieruje swoje krytyczne spojrzenie daleko poza pomnikowe i uznane dzieła przyglądając się badawczo zwykłym domom, peryferiom, infrastrukturze, ruinom i terenom zdegradowanym. Stara się także dostrzec w tym środowisku człowieka jako pozytywnego twórcę, negatywnego sprawcę i nieświadomą ofiarę (...)


Ludwikowice Kłodzkie | ul. Fabryczna

(…) Patrzy na ziemię pokrytą budowlami z wszystkich możliwych punktów widzenia – z perspektywy żaby, z horyzontu człowieka i z wysokości – z lotu ptaków, satelitów i statków kosmicznych. Ta perspektywa, coraz silniej obecna we współczesnej ikonosferze, także z natury rzeczy musi należeć do fotoobrazu architektury.*

Sokolec | kościół pw. św. Marcina

Tekst:

FOTO-OBRAZY ARCHITEKTURY Fotografia jako medium referujące i projektujące architekturę, pod redakcją: dr inż. arch. Piotra Wróbla, Kraków 2016.

Jestem z miasta

Wałbrzych

Wałbrzych

Wałbrzych

Nowa Ruda

Nowa Ruda

Nowa Ruda

Nowa Ruda

Nowa Ruda

Londyn