Odczuwanie sztuki – „struktura”

Esencja struktury nie skupia się na jej znaczeniu, czy rozumieniu, ale na jej odczuwaniu. Poszukiwanie pozytywnych i prostych obrazów z życia skłoniło mnie do widzenia świata uproszczonego i przekształconego.

Agnieszka Brzezińska