O naszych pasjach

malarstwie i fotografii jako przestrzeni do wyrażania siebie. O zamiłowaniu do sztuki, która wypełnia dni i lata wspólnego życia. O szukaniu prostoty w zawiłościach świata.

MALARSTWO

Poszukiwanie pozytywnych i prostych obrazów z życia skłoniło mnie do widzenia świata uproszczonego i przekształconego. Jesteśmy zbyt słabi, by móc zawsze rozpoznać ten prawdziwy świat. Ale świat ten istnieje. Prawda jest wszędzie widoczna. Przeziera ona przez powierzchnię tak zwanej realnej rzeczywistości. Gdziekolwiek jestem w ruchu lub w stanie spoczynku, przetwarzam widziany obraz w strukturę. Powstaje ona na bazie poruszania się i dialogu z drugim człowiekiem. Relacje międzyludzkie budują pozytywną przestrzeń dla zdarzeń artystycznych. Ruch i przemieszczanie buduje przestrzeń wokół osi i w niczym nie ogranicza.

Agnieszka Brzezińska urodzona w 1975 roku w Wałbrzychu artystka, w latach 2014 – 2019 studiowała na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Geppertta we Wrocławiu, gdzie w 2019 roku otrzymała zrealizowany pod kierunkiem profesora Janusza Merkla dyplom. Artystka w swojej twórczości porusza się przede wszystkim w obszarze malarstwa abstrakcyjnego. Przekształca obserwowaną rzeczywistość, jednak trudno się w samych obrazach dopatrzeć elementów wziętych z rzeczywistości. Esencja prac nie skupia się na ich „znaczeniu” czy „rozumieniu” ale na ich „odczuwaniu”. Dąży przede wszystkim do wywołania u widza przeżycia artystycznego – zachwytu, wzruszenia, siły czy zadumy. Tematem badań, którym poświęca całą uwagę, jest struktura. W jej pracach widać wysiłek znalezienia nowych form wyrazu, pracowitość w budowaniu wielowarstwowej kompozycji, pozbawionej kształtów i figur, a przemawiającej jedynie strukturą i kolorem. Artystka nie zabiega o efekt ładności i przypodobania widzom modą. Stosuje własną technikę malarstwa dla rozwiązań prawdziwych i trudnych plastycznych problemów, nie ogranicza się też do wąskiej ilości oczywistych kolorów, lecz daje nam kolory subtelne, nowe zestawienia form i barw, oryginalne i frapujące.

Wybrane działania i wystawy:

2017 – Wystawa indywidualna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie Zdrój;
2017 – Autorska ilustracja tomiku poezji Wiesławy Raczkiewicz „Poezja jest rudym kotem”;
2018 – Wystawa zbiorowa w Galerii Miejskiej w Brzegu Dolnym;
2018 – Wystawa w Galerii Sztuki „Mozaika” w Nowej Rudzie;
2018 – Wystawa w zabytkowym pociągu „Zdrojowy”;
2018 – Wystawa zbiorowa w Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach;
2018 – Organizacja wystawy twórców malarstwa z Republiki Czeskiej, Ukrainy, Łotwy i Polski – Galeria Sztuki Niezależnej;
2019 – Organizacja wystawa edukacyjna, Mikołaj Kopernik – opowieść o życiu i dziele. Galeria Sztuki Niezależnej;
2019 – Organizacja wystawa Grupy Ukrytej „14×14”. Galeria Sztuki Niezależnej. ISBN 978-83-953989-1-9;
2019 – Organizacja wystawa Mikołaja Birka „Pod Górę”. Galeria Sztuki Niezależnej. ISBN 978-83-953989-0-2;
2019 – Organizacja wystawy Takisa Makandasisa, Galeria Sztuki NIezaleznej;

FOTOGRAFIA

Najważniejszą inspiracją dla mojej fotografii jest – czas. Jakby nie spojrzeć wszystko mu podlega, fotografując ludzi, miejsca, wydarzenia, zatrzymujemy je, świadomie szukamy jedynie momentu. Oprócz treści, która stawia sobie w centrum człowieka i jego najbliższe środowisko, staram się także wyróżnić zdjęcia ich klimatem. 

 

 

Jan Brzeziński rodzony w 1968 w Zblewie (woj. pomorskie) w latach 1989-1994 studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od zawsze związany z oświatą jako nauczyciel teologii, informatyki i fotografii. Ukierunkowany na człowieka, problem jego doczesności i wieczności. Noszący silne przekonanie o potrzebie ciągłego rozwoju osoby ludzkiej w myśl słów „piękny jest byt posiadający harmonijną strukturę, ale w pełni piękny jest ten byt, który się rozwija, zmienia, ewoluuje, dąży ku swojej pełni, ku doskonałości na swoją miarę” (S. Zamboni). Fotografia w takim kontekście nie stanowi już tylko prywatnej pasji, ale staje się formą wyrazu myśli, próbą obrazowania słowa.Obszar zainteresowań zawsze związany jest z człowiekiem i jego środowiskiem. Od prostych krajobrazów jako obrazu piękna i bogactwa naszego domu, a jednocześnie drogę poznania Boga „bo  z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” Mdr 13,5.  Przez fotografię portretową i to na każdym etapie ludzkiego życia, od dziecka po starość. Aż po fotografię reportażową, pokazującą funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie, jego wytwory pozostające w służbie człowiekowi i działania go degradujące. Świadom jednak siły symboliki często sięga po fotografię nieoczywistą, tak w treści jak i w formie.

Wybrane działania i wystawy

Fotorelacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Sesje fotograficzne do kalendarzy, wyborów samorządowych, okolicznościowe.
Sesja fotograficzna do projektu „Aktywność Seniora wydobywa jego piękno”.
Realizacja polsko-czeskiego projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich.
Wystawy fotograficzne:
2017 – Wystawa zbiorowa poplenerowa w Galerii sztuki „Mozaika” w Nowej Rudzie.
2018 – Stała wystawa zdjęć w Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kłodzkich.
2019 – Polsko – czeska wystawa zbiorowa pt: „Pogranicze polsko-czeskie”.
2019 – Wystawa „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” w Galerii Ludwikowice.
2019 – Wystawa  „Krásy Krkonoš a Sovích hor” w Galerii Celnice/ Mala Upa

Contact

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

+48 508278595

lub napisz do nas