Co powinieneś zrobić, by wziąć udział w wystawie?

Etap I

Do 19 lutego zgłosić chęć udziału przesyłając za pomocą Formularza zgłoszeniowego lub na adres galeria@klimatysztuki.pl do 5 zdjęć oraz biogram o artyście.

Etap II

Po otrzymaniu potwierdzenia o udziale w wystawie należy we własnym zakresie wydrukować i dostarczyć organizatorowi zdjęcia pocztą lub osobiście.

Regulamin wystawy

Wystawa fotograficzna organizowana jest w Galerii Sztuki Niezależnej. Celem wystawy jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości na fotografię, jako dziedzinę sztuki, a także rozwijanie aktywności twórczej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń między lokalnymi twórcami.

§1 Organizator i terminy

Organizatorem wystawy jest Galeria Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kłodzkich wraz z Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

Prace do pierwszego etapu należy dosłać na adres galeria@klimatysztuki.pl do 19 lutego. Termin wystawyzaplanowano na 13 marca godzina 17.00.

§4 Zgłaszanie prac

Wydrukowane zdjęcia, w liczbie nieprzekraczającej 5, należy dostarczyć do organizatora drogą pocztową pod adres:
Galeria Sztuki Niezależnej,
ul. Główna 91,
57-450 Ludwikowice Kłodzkie
tel.: 508278595

Zgłaszane prace powinny być czytelnie opisane: imię i nazwisko autora, tytuł, krótki opis, oraz zawierać biogram o artyście.

§2 Uczestnicy

Wystawa ma charakter otwarty. Uczestnikiem wystawy może być każdy zajmujący się fotografią amatorsko lub zawodowo. Osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Udział w wystawie jest bezpłatny.

§5 Prawa autorskie

Autor ma obowiązek dostarczyć do organizatora, wraz ze zdjęciami, podpisane własnoręcznie oświadczenie o prawach autorskich do zdjęć, zgodę na rozpowszechnianie ich w ramach wystawy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Autorzy prac ponoszą pełną odpowiedzialność za treść, charakter oraz odbiór wykonanych zdjęć, ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia praw i wyrządzenia szkód w stosunku do osób trzecich. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują również rodzice lub opiekunowie prawni.

§3 Tematyka i format

Tematyka prac jest dowolna. Na wystawie można zaprezentować zdjęcia mieszczące się w ramach: 30×40, 40×60, 50×70, 100×70, które wcześniej zostaną zaakceptowane przez organizatorów.

§6 Publikacja katalogu

Przewiduje się publikację katalogu ze zdjęciami i notą o artyście. Autorzy zamieszczonych w katalogu prac otrzymają bezpłatnie po jego jednym egzemplarzu. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na zamieszczanie swoich prac wraz z biogramem w katalogu oraz publikacji elektronicznej.

Formularz zgłoszeniowy do wystawy

[contact-form-7 id="5" title="Formularz 1"]