O naszych pasjach

malarstwie i fotografii jako przestrzeni do wyrażania siebie. O zamiłowaniu do sztuki, która wypełnia dni i lata wspólnego życia. O szukaniu prostoty
w zawiłościach świata.

agaija

MALARSTWO

Poszukiwanie pozytywnych i prostych obrazów z życia skłoniło mnie do widzenia świata uproszczonego i przekształconego. Jesteśmy zbyt słabi, by móc zawsze rozpoznać ten prawdziwy świat. Ale świat ten istnieje. Prawda jest wszędzie widoczna. Przeziera ona przez powierzchnię tak zwanej realnej rzeczywistości. Gdziekolwiek jestem w ruchu lub w stanie spoczynku, przetwarzam widziany obraz w strukturę. Powstaje ona na bazie poruszania się i dialogu z drugim człowiekiem. Relacje międzyludzkie budują pozytywną przestrzeń dla zdarzeń artystycznych. Ruch i przemieszczanie buduje przestrzeń wokół osi i w niczym nie ogranicza.

Agnieszka Brzezińska ur. 1975 roku w Wałbrzychu. W latach 2014 – 2019 studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Geppertta we Wrocławiu, gdzie w 2019 roku otrzymała zrealizowany pod kierunkiem profesora Janusza Merkla dyplom. Prace artystki prezentowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych, a także znajdują się w zbiorach prywatnych. Artystka w 2017 roku zainicjowała otwarcie Galerii Sztuki w poewangelickim kościele w Ludwikowicach Kł.

Artystka w początkowej twórczości uprawia malarstwo abstrakcyjne, przekształcając i upraszczając obserwowaną rzeczywistość. Esencja prac nie skupia się na ich „znaczeniu” czy „rozumieniu”, ale na „odczuwaniu”, zaś temat jej badań stanowi szeroko rozumiane pojęcie warstw i struktur. Efektem tych działań są wielowarstwowe kompozycje, pozbawiona kształtów i figur, a przemawiające jedynie strukturą i kolorem. 

Od 2020 roku motywy abstrakcyjne ustępują miejsca elementom malarstwa figuratywnego, a tematem przewodnim obok koloru staje się postać kobiety. Zamysłem artystki jest przedstawienie jej w odpowiednich dla niej kolorach. Zmierza do tego by postać z obrazu była spójna z kolorem. Chcąc to osiągnąć kieruje się intuicją, która pomaga jej dokonać trafnego wyboru palety kolorów i eliminować zbędne elementy kompozycyjne. Cechą charakterystyczną powstających obrazów jest to, że artystka zawsze przedstawia swoje bohaterki tyłem z akcentem na ich plecy oraz w charakterystycznym okryciu głowy. 

Wybrane działania i wystawy:

2017 – Wystawa indywidualna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie Zdrój;
2017 – Autorska ilustracja tomiku poezji Wiesławy Raczkiewicz „Poezja jest rudym kotem”;
2018 – Wystawa zbiorowa w Galerii Miejskiej w Brzegu Dolnym;
2018 – Wystawa w Galerii Sztuki „Mozaika” w Nowej Rudzie;
2018 – Wystawa w zabytkowym pociągu „Zdrojowy”;
2018 – Wystawa zbiorowa w Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach;
2018 – Organizacja wystawy twórców malarstwa z Republiki Czeskiej, Ukrainy, Łotwy i Polski – Galeria Sztuki Niezależnej;
2019 – Organizacja wystawa edukacyjna, Mikołaj Kopernik – opowieść o życiu i dziele. Galeria Sztuki Niezależnej;
2019 – Organizacja wystawa Grupy Ukrytej „14×14”. Galeria Sztuki Niezależnej. ISBN 978-83-953989-1-9;
2019 – Organizacja wystawa Mikołaja Birka „Pod Górę”. Galeria Sztuki Niezależnej. ISBN 978-83-953989-0-2;
2019 – Organizacja wystawy Takisa Makandasisa, Galeria Sztuki NIezaleznej;
2020 – Organizacja wystawy „Na lwy by” – ilustracji Magdaleny Wosik. Galeria Sztuki Niezależnej.

FOTOGRAFIA

Najważniejszą inspiracją dla mojej fotografii jest – czas. Jakby nie spojrzeć wszystko mu podlega, fotografując ludzi, miejsca, wydarzenia, zatrzymujemy je, świadomie szukamy jedynie momentu. Oprócz treści, która stawia sobie w centrum człowieka i jego najbliższe środowisko, staram się także wyróżnić zdjęcia ich klimatem. 

Jan Brzeziński urodzony w 1968 w Zblewie (woj. pomorskie) w latach 1989-1994 studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od zawsze związany z oświatą jako nauczyciel teologii, informatyki i fotografii. Ukierunkowany na człowieka, problem jego doczesności i wieczności. Noszący silne przekonanie o potrzebie ciągłego rozwoju osoby ludzkiej w myśl słów „piękny jest byt posiadający harmonijną strukturę, ale w pełni piękny jest ten byt, który się rozwija, zmienia, ewoluuje, dąży ku swojej pełni, ku doskonałości na swoją miarę” (S. Zamboni). Fotografia w takim kontekście nie stanowi już tylko prywatnej pasji, ale staje się formą wyrazu myśli, próbą obrazowania słowa.Obszar zainteresowań zawsze związany jest z człowiekiem i jego środowiskiem. Od prostych krajobrazów jako obrazu piękna i bogactwa naszego domu, a jednocześnie drogę poznania Boga „bo  z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” Mdr 13,5.  Przez fotografię portretową i to na każdym etapie ludzkiego życia, od dziecka po starość. Aż po fotografię reportażową, pokazującą funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie, jego wytwory pozostające w służbie człowiekowi i działania go degradujące. Świadom jednak siły symboliki często sięga po fotografię nieoczywistą, tak w treści jak i w formie.

Wybrane działania i wystawy

Fotorelacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Sesje fotograficzne do kalendarzy, wyborów samorządowych, okolicznościowe.
Sesja fotograficzna do projektu „Aktywność Seniora wydobywa jego piękno”.
Realizacja polsko-czeskiego projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich.
Wystawy fotograficzne:
2017 – Wystawa zbiorowa poplenerowa w Galerii sztuki „Mozaika” w Nowej Rudzie.
2018 – Stała wystawa zdjęć w Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kłodzkich.
2019 – Polsko – czeska wystawa zbiorowa pt: „Pogranicze polsko-czeskie”.
2019 – Wystawa „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” w Galerii Ludwikowice.
2019 – Wystawa  „Krásy Krkonoš a Sovích hor” w Galerii Celnice/ Mala Upa

Sprzedaż aukcyjna

Od 2020 roku obrazy Agnieszki Brzezińskiej systematycznie sprzedawane są na aukcjach w wiodących Domach Aukcyjnych w Polsce min.: